Ιατρείο

Λεωφόρος Αλεξάνδρας 31Α,

Αθήνα, 11473

Τηλ.: 210 6454593

Κιν.: 6944 731700